Goodtech Årsrapport 2011
Last ned rapporten (PDF) Download Report (PDF)

Strategiske mål

Finansielle mål
Goodtech skal være lønnsomt, og årlig generere et positivt resultat. Dette skal vi oppnå gjennom konseptutvikling, strategiske innkjøp, velutviklede prosjektmetoder, kostnadsfokus og konkurranse-utvikling. Som et resultat av den gode utviklingen blir aksjen attraktiv og virksomheten oppnår en høyere verdivurdering.
 
Markedsmål
Virksomheten skal vokse samtidig som lønnsomheten ivaretas. Dette skjer gjennom organisk vekst, mersalg til eksisterende kunder, innhenting av nye kunder/markeder med vår eksisterende kompetanse, strategiske innkjøp, ressurskoordinering og internasjonalisering. Vi skal bygge varemerket gjennom å være synlige og drive konseptutvikling, samt gjennom kunnskap om virksomheten internt.
 
Personalmål
Vi skal være, og oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal øke vår kompetanse gjennom utdanning og oppfølging av våre medarbeidere. Vi skal rekruttere fra skoler og utdanningsinstitusjoner gjennom aktiv markedsføring av virksomheten.
 
Miljømål
Vi skal fortsette å integrere miljøarbeidet i vår daglige virksomhet, og gjennom dette medvirke til et økologisk bærekraftig samfunn på lang sikt.
 
Kvalitetsmål
Å strebe etter stadige forbedringer skal være en del av vårt daglige arbeid og gjennomsyre utviklingen av våre forretningsprosesser.